Kontakt

DIREKTOR

Tel: 061/150-802 mirsad.durmic@dobojinex.com

TEHNIČKI SEKTOR

Tel: 061/673-411 nermin.mrkanovic@dobojinex.com

SEKTOR ZA PRODAJU I LOGISTIKU

Srđan Radić, dipl. ing. saob.

Rukovodilac sektora prodaje
Tel: 063/020-820 srdjan.radic@dobojinex.com prodaja@dobojinex.com

Srećko Kerić

Referent prodaje
Tel: 065/679-254 srecko.keric@dobojinex.com

Erma Mešić

Referent prodaje – naplata
Tel: 053/250-002 erma.mesic@dobojinex.com

NABAVKA

Duško Božičković

Referent za nabavke
Tel: 065/688-620 dusko.bozickovic@dobojinex.com

FINANSIJE

Ajša Konjić, dipl. oec.

Referent u računovodstvu
Tel: 062/525-232 racunovodstvo@dobojinex.com

PRAVNA SLUŽBA

Tel: 053/250-002 info@dobojinex.com

ČLANOVI SKUPŠTINE DIONIČARA

Durmić Mirsad, direktor
Rasim Hasanbašić, predsjednik Skupštine dioničara
Mijo Ćosić
Adnan Bajraktarević
Bosna i Hercegovina

CENTRALA - DOBOJ

Pouzdan partner za uslugu vrućeg cinčanja.

Rudanka 28, Doboj, Bosnia and Herzegovina