Često postavljena pitanja

Kolika je cijena usluge vrućeg cinčavanja?

Koje dimenzije elemenata možemo cinčati?

Efektivne radne dimenzije kade su 12500 mm x 1400mm x 2700 mm.

Kolika je maksimalna težina elementa za cinkovanje?

Maksimalna težina pojedine pozicije je 7000 kg.

Za koliko vremena možemo pocinkovati materijal?

Materijal biva pocinkovan u roku od nekoliko radnh dana.

Da li se nakon pocinčavanja roba može farbati?

Može.

Koja je debljina sloja cinka prilikom vrućeg cinkovanja?

Debljina sloja cinka u proseku iznosi od 50 do 100 mikrometara, a zavisi od hemijskog sastava čelika.

bs_BABS